Aprofundim sobre els vins ecològics

Aprofundim sobre els vins ecològics

22/01/21 Quan veieu el certificat ecològic en un vi, què enteneu exactament?

Es considera viticultura ecològica aquella que està certificada per un organisme oficial. És a dir, hi ha una normativa de la UE en la que s’especifica quines són les pràctiques permeses i no permeses, en aquest cas a la vinya. I hi ha un organisme, a Catalunya el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), que ho certifica. Així, els vins amb aquest distintiu garanteix que les pràctiques desenvolupades s’han realitzat seguint aquestes directrius. Per tant és una qüestió estrictament legal i que fa referència al treball de la vinya i no pas a la manera d’elaborar-lo.

Hi ha molts cellers que tot i que desenvolupen una viticultura respectuosa amb el medi ambient, amb la planta i amb la terra no poden posar el que el seu vi és ecològic simplement perquè les seves vinyes no tenen la certificació.
(extret de www.elmon.cat/vadevi)

All comments

Leave a Reply