Titularitat del web, dades de contacte i finalitat

Titularitat del web:

www.elcelleretdelamarta.com és un domini a Internet titularitat de Eduard Marron Palau, amb DNI 38089533s i domicili social al c. Mas Casanovas 22 de Barcelona (08025) i ​​que opera sota el nom comercial d'EL CELLERET DE LA MARTA. La finalitat del web és d'informació i venda en línia de vins, caves i productes relacionats.

Dades de contacte:

Les dades de contacte són les següents:

  • Telèfon o servei de missatgeria digital: 654.595.229
  • Correu electrònic: info@elcelleretdelamarta.com

Finalitat del web: La finalitat del web és d'informació i la venda en línia de vins, caves i productes relacionats.

Condicions d'ús

Condicions generals d'ús de la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionada a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes condicions generals d'ús, vigents en el moment d'accés, que demanem que es llegeixin detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar en ell.

EL CELLERET DE LA MARTA, en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris perquè puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació d'acord amb la finalitat pròpia del web.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic, aquestes condicions generals d'ús i, si escau, les condicions específiques d'ús que siguin aplicables. L'accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers i a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d'ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços o hiperenllaços que condueixin a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així doncs, EL CELLERET DE LA MARTA no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

Drets de la propietat intel·lectual

EL CELLERET DE LA MARTA és titular o llicenciatari, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que formen el lloc web -aspecte i comportament o look and feel-, marques, logotips, noms comercials, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, vídeos, sons, bases de dades programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació i els codis font de les pàgines web). Sigui com sigui, EL CELLERET DE LA MARTA disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

EL CELLERET DE LA MARTA prohibeix expressament la reproducció, transformació i en general qualsevol altra forma d'explotació, pel procediment que sigui, dels continguts del lloc web, quan sigui amb fins comercials o lucrativa o per a ús privat. Així, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

EL CELLERET DE LA MARTA no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

L'usuari reconeix que l'ús dels continguts queda estrictament limitat a finalitats personals del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada d'aquestes obres constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

www.elcelleretdelamarta.com no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres productes o serveis ni de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit d'EL CELLERET DE LA MARTA.

Limitació de la responsabilitat

Posant a disposició de l'usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tot un seguit de serveis i continguts de qualitat, amb la màxima diligència en la prestació d'aquests serveis i continguts i en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, tot i que EL CELLERET DE LA MARTA ha adoptat les mesures de seguretat que permet l'estat actual de la tecnologia, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

EL CELLERET DE LA MARTA no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Tot i la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, EL CELLERET DE LA MARTA no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic o jurídic advers, a més de la defraudació de les expectatives generades al nostre portal, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne EL CELLERET DE LA MARTA per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament, dels fets.

EL CELLERET DE LA MARTA es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, així com per qualsevol altre motiu. Aquestes condicions generals d'ús han estat establertes amb data 2013.09.01. En qualsevol moment poden ser modificades, per això cal comprovar la data d'emissió cada vegada que l'usuari es connecti a la pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

EL CELLERET DE LA MARTA queda exclòs de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o d'aplicacions, de les infraestructures de comunicacions, o del programari i maquinari utilitzats per a la navegació.

En el cas d'incloure enllaços a altres pàgines web, EL CELLERET DE LA MARTA declina qualsevol responsabilitat relacionada amb l'accés i utilització d'aquests enllaços.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit. L'enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l'usuari a la mateixa direcció d'EL CELLERET DE LA MARTA, abastant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit d'EL CELLERET DE LA MARTA, la pàgina que realitzi l'enllaç podrà reproduir de qualsevol manera la web d'EL CELLERETt DE LA MARTA ni incloure-la com a part del seu web o dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que s'hi ofereixen.

Sota cap circumstància, EL CELLERET DE LA MARTA serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web des de la qual es faci l'hiperenllaç ni de les informacions o manifestacions que s'hi incloguin.

Protecció de dades personals

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari d'acord amb la nostra política de privacitat, incloent-hi la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica.

Llegiu detingudament la nostra política de privacitat per conèixer com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.

Cookies

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats, que inclouen l'anàlisi i la publicitat adaptada als interessos de l'usuari. El mer ús d'aquesta web amb les galetes activades en el navegador implica l'acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegiu detingudament la nostra política de cookies per conèixer els tipus de galetes empleats, i com bloquejar-les i esborrar-les al seu navegador.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present Avís Legal, així com les relacions entre EL CELLERET DE LA MARTA i els usuaris, es regiran per la normativa vigent, i s’interpretaran d'acord amb les Lleis de l’estat espanyol. En cas de qualsevol conflicte o discrepància la jurisdicció competent serà la que estableixi la legislació espanyola en la seva llei de consumidors i usuaris. Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de BARCELONA.